Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Máy bơm nước ly tâm trục ngang DAB

Máy bơm nước ly tâm trục ngang tự mồi DAB


jet 62 mMáy bơm nước ly tâm trục ngang DAB Jet 102 M 1HP(tự mồi)
3.840.000
Máy bơm nước ly tâm trục ngang DAB Jet 62 M 0.6HP (tự mồi)
3.168.000

Máy bơm chìm nước thải DAB

Máy bơm chìm nước thải DAB Máy bơm chìm nước thải DAB FEKA 600M-NA (không phao)
4.640.000
Máy bơm chìm nước thải DAB NOVA 200M-NA (không phao)
2.971.000
Máy bơm chìm nước thải DAB NOVA 300M-A (có phao)
2.992.000

Bảng giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn DAB chính hãng

Máy bơm hỏa tiễn DAB


hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 5.5 KW
13.248.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 4.0 KW
11.296.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 2.2 KW
6.560.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 2.2 KW
7.328.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.5 KW
5.856.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.1 KW
4.864.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.75 KW
4.416.000
hoa tien dab 4 inchMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.55 KW
4.224.000
cs4c 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.75KW
9.024.000
cs4c 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.55KW
8.288.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F18 T 5.5KW
25.440.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F13 T 4KW
21.216.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F10 T 3KW
17.952.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7T 2.2KW
13.632.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 T 2.2KW
14.304.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7 M 2.2KW
14.400.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 M 2.2KW
15.012.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 12 M 1.5KW
12.224.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 8 M 1.1KW
10.496.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 6 M 0.75KW
9.664.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 8 M 0.75KW
9.536.000
s4d 6mMáy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 6 M 0.55KW
9.056.000

Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM

Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 


071306537299Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 300 T 3HP
15.497.400
071306537299Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 300M 3HP
15.576.750
Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 200M 2HP
12.498.200
Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 150M 1.5HPMáy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 150M 1.5HP
10.746.750

Máy bơm hồ bơi DAB EUROSWIM 100M 1HP

9.600.200

Bộ biến tần điều chỉnh áp suất theo yêu cầu DAB Active

Bộ biến tần điều chỉnh áp xuất theo yêu cầu DAB Active

active driverBộ biến tần điều chỉnh áp xuất theo yêu cầu DAB Active Driver T/T ...
28.128.000
active driverBộ biến tần điều chỉnh áp xuất theo yêu cầu DAB Active Driver M/M ...
16.608.000
active driverBộ biến tần điều khiển áp suất theo yêu cầu DAB Active Driver M/M ...
9.600.000

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

BẢNG GIÁ BƠM DAB ITALY CHÍNH HÃNG

MÁY BƠM DAB ITALY

dab s4Bơm hỏa tiễn DAB S4E 12M 2HP
12.224.000
dab s4Bơm hỏa tiễn DAB S4E 8M 1.5HP
10.496.000
dab s4Bơm hỏa tiễn DAB S4E 6M 1HP
9.664.000
dab s4hỏa tiễn DAB S4E 17 T 3HP
14.304.000
dab s4hỏa tiễn DAB S4D 8 M 1HP
9.536.000
dab s4Hỏa tiễn DAB S4D 6 M 0.75HP
9.056.000
ok k20bơm ly tâm trục ngang DAB K14/100 M
8.096.000
ok k20bơm ly tâm trục ngang DAB K36/100 M
6.560.000
ok k20bơm ly tâm trục ngang DAB K30/100 M
5.920.000
ok k20bơm ly tâm trục ngang DAB K30/70 M
3.936.000
ok k20bơm ly tâm trục ngang DAB K20/41 M
2.992.000

hinhanhkpsBơm ly tâm trục ngang DAB KPS 30/16M
1.670.000